ספרות מקצועית

1.      אכמון, שפלר וויל, מקצועיות אתית בפסיכותרפיה, הוצאת מאגנס, ירושלים 2012.

2.      אריסטו, אתיקה, מהדורת ניקומאכוס, הוצאת שוקן,  1985.

3.      בן-יהושע נעמה צבר, דושניק ג' וביאליק ג', מי אני שאחליט על גורלם, דילמות אתיות של מורים, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ז.

4.      גבע אביבה, מוסר ועסקים: מקבילים נפגשים, הוצאת הקיבוץ המאוחד – המרכז לאתיקה בירושלים,

5.      גוטמן דוד, אתיקה למקצועות טיפוליים, הוצאת דיונון, 2001, עמודים 117, 118, 130.

6.      וולף רות, אתיקה טובה לעסקים, הוצאת ראובן מס, ירושלים 2008,

7.      זמיר יצחק, אתיקה ומשפט, מבואות לאתיקה א' בעריכת אסא כשר, הוצאת מאגנס – המרכז לאתיקה בירושלים, 2009,

8.      כשר אסא, אתיקה מקצועית, מבואות לאתיקה א, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים,

9.      לנדאו ושפלר, אתיקה במחקר, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ז

10. מגד אמתי, להיות ראוי – מה שמאפשר ומה שחוסם אותנו מלהיות אותנטיים, מובחנים וראויים, מרקם הוצאה לאור, 2019.

11. סטטמן דניאל, דילמות מוסריות, הוצאת מאגנס, 1991, תשנ"א.

12. סינגר פיטר, מוסר הלכה למעשה, הוצאת מאגנס – ירושלים, 2009

13. ניסן מרדכי, זהות מוסרית - פרקים בפסיכולוגיה של המוסר והערכים, הוצאת כתב וקרן מנדל-ישראל, 2017.

14. קיי אבי, מחבר המהדורה בעברית ועורך, אתיקה בעסקים: הלכה למעשה, מדריך יישומי לגיבוש ולהטמעה של קוד אתי בארגון, המרכז לערכים בעסקים, ירושלים, המרכז לאתיקה

15. שפלר, אכמון ווייל, סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי, הוצאת ספרים ע"ש י.ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2008.

16. קרניאלי מירה, האנושיות שבאדם,  סוגיות אתיות במחקר החינוכי, הוצאת רסלינג, 2018.

17. Passmore J., Supervision in Coaching, Koganpage

19. Williams Patrick and Sharon K. Anderson,  Law & Ethics in Coaching - how to solve and avoid difficult problems in your practice, John Wiley & sons, Inc. USA, 2006
   

20.Weiner C. Karen, Ethics for Coaches, 2007

logo בניית אתרים